DPU จับมือ 55 สถาบันการศึกษาจากอินโดนีเซีย-ฟิลิปปินส์ ร่วมพัฒนาการศึกษาระดับนานาชาติ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) นำโดย ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี และคณะผู้บริหาร ร่วมกับสมาคมชุมชนมุสลิมอาเซียน (Associate of Muslim Community in ASEAN: AMCA) จัดการประชุมวิชาการนานาชาติภายใต้หัวข้อ “Challenges of Community Development in Disruption Era” และพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง (MoU) ร่วมกับสถาบันการศึกษาจากประเทศอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ จำนวน 55 แห่ง เพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษาในระดับนานาชาติให้แข็งแกร่ง และพัฒนาการศึกษาเพื่อสันติภาพในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในวันที่ 28 ตุลาคม 2565 โดยมีผู้บริหารสถาบันการศึกษาจากประเทศอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เข้าร่วมกว่า 100 คน