ชี้เป้า 5 หลักสูตรมาแรง CIBA เรียนไปไม่มี Out!

สายบริหารจะพลาดได้ไง 5 หลักสูตรมาแรงจาก CIBA วิทยาลัยบริหารนวัตกรรมและการบัญชี ที่บอกเลยว่าเรียนไปไม่มี Out! แน่นอน ตอบโจทย์การทำธุรกิจและการตลาดในยุคดิจิทัล

สาขาวิชาการบัญชี

หลักสูตรการบัญชีที่ทันสมัยเหมาะกับการทำงานในอนาคต ปูพื้นฐานสู่การเป็นนักบัญชีมืออาชีพในทุกสายงานธุรกิจ นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบการทำภาษี การทำบัญชี วิเคราะห์งบการเงิน งบประมาณและงบดุลจากอาจารย์ชั้นนำระดับประเทศ

พร้อมทั้งสร้างนักบัญชีที่เชี่ยวชาญด้านธุรกิจยุคดิจิทัล สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการทำงานได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ จบจากสาขานี้สามารถต่อยอดไปเป็นผู้ทำบัญชี นักวิเคราะห์และออกแบบระบบบัญชี หรืออาชีพอื่น ๆ อีกมากมาย

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

เรียนรู้การทำงานด้านโลจิสติกส์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำหรับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เจาะลึกระบบการขนส่งโลจิสติกส์อย่างครบวงจร เรียนรู้การวางแผนบริหารจัดการคลังสินค้า การกระจายและการขนส่งสินค้าอย่างเป็นระบบ และการใช้นวัตกรรมเพื่อวิเคราะห์แก้ปัญหา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้นำด้านโลจิสติกส์ในตลาดการทำงานยุคดิจิทัล

นอกจากนี้ ยังมีโอกาสฝึกงานสหกิจถึง 1 ปีเต็มเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงานสายงานโลจิสติกส์อย่างเต็มที่ สามารถนำไปต่อยอดอาชีพเจ้าหน้าที่กระจายสินค้า ผู้นำเข้าและส่งออก เจ้าหน้าที่คลังสินค้า หรือฝ่ายจัดซื้อได้ในอนาคต

สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล

หลักสูตรด้านการตลาดดิจิทัลที่ทันสมัย สามารถนำเนื้อหาที่เรียนรู้ตลอด 4 ปีไป Adapt เข้ากับทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล เพื่อกระตุ้นให้สินค้าได้รับความนิยม อีกทั้งยังได้เรียนรู้การวางกลยุทธ์ทางการตลาด การเก็บข้อมูลการตลาดด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ และการนำข้อมูลเหล่านั้นมาปรับใช้อย่างมืออาชีพ

น้อง ๆ จะได้สัมผัสการสร้างธุรกิจที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคปัจจุบัน เรียนรู้การปรับใช้สื่อดิจิทัลกับการตลาดทั้งแบบออนไลน์และแบบออฟไลน์อย่างลงตัว ยิ่งไปกว่านั้น ทางสาขาและมหาวิทยาลัยยังมีเครือข่ายองค์กรชั้นนำสำหรับการฝึกงาน ที่จะช่วยเพิ่มโอกาสการทำอาชีพนักวิเคราะห์และวางแผนการตลาด Digital Marketer เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด และอาชีพอื่น ๆ ตามความสนใจ

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

เรียนรู้ทักษะสำคัญด้านธุรกิจระหว่างประเทศ ขยายโลกธุรกิจได้อย่างกว้างขวางไร้พรมแดนด้วยหลักสูตร Bilingual ช่วยให้น้อง ๆ ได้พัฒนาทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารพร้อมปูพื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการและการใช้เทคโนโลยีที่จะเป็นอุปกรณ์สำคัญในยุคดิจิทัล

รวมทั้งยังได้สัมผัสโลกธุรกิจจากองค์กรต่างประเทศและทดลองทำโปรเจคที่จะช่วยเตรียมความพร้อมให้สู่การทำงานท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดยิ่งในตลาดโลก ต่อยอดพื้นฐานสู่อาชีพเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดต่างประเทศ ฝ่ายประสานงานต่างประเทศ ฝ่ายจัดซื้อจัดหาต่างประเทศหรือเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร

สาขาวิชาการจัดการ

เรียนรู้แบบเจาะลึกเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรและการประกอบการในยุคดิจิทัลอย่างเข้มข้น ควบคู่ไปกับการทำโครงงานธุรกิจ Startups Business และ Smart SMEs รวมถึงยังจะได้เรียนรู้การวางแผนกำหนดนโยบายธุรกิจ รู้จักการเลือกใช้เครื่องมือสมัยใหม่เพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตแบบมืออาชีพ จัดการองค์กรธุรกิจได้อย่างสร้างสรรค์และไม่ซ้ำใครในยุคดิจิทัล

ด้วยหลักสูตรที่ปรับเปลี่ยนตามเทรนด์ให้ทันสมัยอยู่เสมอและเน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ น้อง ๆ ในสาขานี้จึงจะได้ฝึกงานกับองค์กรชั้นนำระดับประเทศ สามารถนำประสบการณ์และการเรียนรู้ที่ได้ไปต่อยอดสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจ งานวางแผนกลยุทธ์ของบริษัท หรือที่ปรึกษาองค์กรต่าง ๆ ไม่ยาก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่!
สนใจสมัครเรียน คลิกที่นี่!

เพิ่มเพื่อน