สายชงห้ามพลาด!! คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม DPU ชวนเรียนคอร์สระยะสั้น Basic Bartender การผสมเครื่องดื่มค็อกเทล

DPU

  คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ชวนเรียนคอร์สระยะสั้น การผสมเครื่องดื่มค็อกเทล คอร์สที่รวมความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวกับอุปกรณ์บาร์ แก้วประเภทต่างๆ รวมถึงกระบวนการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การจัดเตรียมส่วนผสมเครื่องดื่มค็อกเทลยอดนิยมด้วยเทคนิคต่างๆ บรรยายโดยอาจารย์ทิพย์อาภรณ์ สว่างผล วิทยากรมากประสบการณ์ด้าน Bar Operation และ Cocktail Recipe จัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. ในรูปแบบออนไลน์

  ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 25 มีนาคม 2565 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร.02-954-7300 ต่อ 189 , 113 ,762 

พิเศษ!! สมัครเข้าร่วมอบรมวันนี้ ผู้สมัครจะได้รับอุปกรณ์พร้อมสูตรการผสมค็อกเทลทุกคน