DPU อันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยเอกชน ครองอันดับ 5 ของประเทศไทย "มหาวิทยาลัยสีเขียว" จากผลการจัดอันดับ UI Green Metric World University Ranking 2021

dpu     

    ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ติดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว อันดับ 1  มหาวิทยาลัยเอกชน ต่อเนื่อง 4 ปีซ้อน ครองอันดับ 5 ของประเทศไทย และติดอันดับ 101 ของโลก จากผลการจัดอันดับของ UI Green Metric World University Ranking 2021 

     โดยโครงการจัดอันดับ UI Green Metric  หรือการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จัดอันดับโดย University of Indonesia โดยเกณฑ์การจัดอันดับได้รับการกำหนดขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยทั่วโลกในความมุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัย “สีเขียว” และมุ่งมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืนเช่นการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน, การจัดการการใช้พลังงาน, การจัดการของเสีย, การใช้ทรัพยากรน้ำ, การจัดการระบบการขนส่งภายใน และการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

ที่มา: https://greenmetric.ui.ac.id/rankings/overall-rankings-2021