นศ.แฟชั่น ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าทอมือให้ชุมชน โครงการ Creative Young Designers 2021

DPU

       ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมพิธีเปิดและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงาน โครงการ Creative Young Designer 2564 ภายใต้โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ระหว่างภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษา รวม 13 สถาบัน โครงการ EISA สนับสนุนการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าให้ชุมชน   ณ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์

dpudpu

 

       โครงการ Creative Young Designers เป็นความร่วมมือระหว่างโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย โดยบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด และโครงการ eisa (Education Institute Support Activity) โดยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าทอมือ และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในการเรียนรู้เกี่ยวกับผ้าขาวม้าทอมือ ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตร่วมกันระหว่างชุมชนผู้ผลิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ แต่ยังขาดเรื่องของไอเดีย และนวัตกรรมใหม่ รวมถึงเป็นการต่อยอดให้นักศึกษาได้มีโอกาส เปิดมุมมอง และสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบการแปรรูปให้กับชุมชนผ้าขาวม้าทอมือ เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

dpu

dpu

     สำหรับ Creative Young Designers 2564 มีชุมชนเข้าร่วมโครงการ 15 ชุมชน เพื่อร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า ของใช้ ของที่ระลึก จากผ้าขาวม้าทอมือ โดย 13 มหาวิทยาลัย 3 สโมสรฟุตบอล ซึ่งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบผลิตภัณฑ์ “ผ้าขาวม้าทอมือบ้านหาดเสี้ยว” จ.สุโขทัย สู่กระแสสปอร์ตแฟชั่น  จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์กีฬาสโมสรฟุตบอลสุโขทัยเอฟซี

dpu

         ผ้าขาวม้ากับแฟชั่นไลฟสไตล์ โดยนำแนวคิดการออกแบบสินค้าจากผ้าขาวม้าให้ชุมชนบ้านหาดเสี้ยว จังหวัดสุโขทัย

มาทอขึ้นมาใหม่ มีทั้งหมด3 คอลเลคชั่น นำมาใช้ออกแบบ ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากสีของเครื่องสังคโลกสุโขทัย สีของดอกบัว สีของโบราณสถาน ผสมผสานกับมุมมองของคนเมืองเพื่อสร้างแนวทางใหม่ให้กับชุมชน และสร้างอัตลักษณ์ใหม่ด้วยผสมเส้นด้ายรีไซเคิลในการทอจากเครือข่ายการออกแบบ บริษัทแสงเจริญแกรนด์ จำกัด หรือ SCgrand เพื่อตอบสนองแนวคิดรักษ์โลก ซึ่งเป็นแนวโน้มกระแสหลักของโลกในตอนนี้

 

dpu

     นอกจากนี้ยังมีการนำเอาความรู้ความสามารถด้านการออกแบบ และการตลาดของนักศึกษารุ่นใหม่ ลงพื้นที่ศึกษาปัญหาช่วยชุมชน เพื่อพัฒนาต่อยอดสินค้า แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาและชุมชน ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ตอบโจทย์คนยุคใหม่ เข้าถึงช่องทางการขายทำให้ชุมชนมีรายได้มากขึ้น มีองค์ความรู้ใหม่ในการต่อยอดทำให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน