ประกาศ เรื่องการขอรับเงินคืนสำหรับนักศึกษาที่ชำระเต็มจำนวน ภาคเรียนที่ 1/2564 สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้กู้ยืม

 

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1/2564 และได้ชำระเงินค่าเล่าเรียนทั้งหมดแล้ว

สามารถยืนยันการรับเงินคืนในระบบ SLCM  ตามรายละเอียดที่แนบ

dpu

ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการเงินนักศึกษาได้ที่
Facebook : ฝ่ายการเงินนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ @dpufund 

https://www.facebook.com/dpufund

 

enlightenedenlightenedดูรายละเอียดคู่มือการขอคืนเงิน >> Click<<