ประกาศ! ผลสอบทุน มธบ. รอบที่ 2 "ทุนเรียนดี ทุนเสริมโอกาส และทุนความสามารถพิเศษ"

dpu

ประกาศผลสอบทุน มธบ. รองที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 

yes ทุนเรียนดี 

yes ทุนเสริมโอกาส

yes ทุนความสามารถพิเศษ 

เช็คเลย ที่นี่ > https://bit.ly/3iMlsIP

*หมายเหตุ : สำหรับวิทยาลัย CIBA จะประกาศให้ทราบในวันที่ 17 มิ.ย.64