ประกาศ!!แจ้งผลสอบทุนเรียนดี ทุนเสริมโอกาส และทุนความสามารถพิเศษ รอบที่1

ฝ่ายการเงินนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ประกาศผลสอบทุนเรียนดี ทุนเสริมโอกาส และ ทุนความสามารถพิเศษ รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่ >>>>>>>>> CLICK<<<<<<<<<

 

DPU