ประกาศจากฝ่ายการเงินนักศึกษา เรื่องเปลี่ยน Facebook ใหม่

 

ฝ่ายการเงินนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประกาศ แจ้งช่องทางการสื่อสารใหม่ ทาง Facebook ฝ่ายการเงินนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารสำคัญที่เกี่ยวข้องเรื่องการเงิน และทุนการศึกษาได้อย่างครบถ้วน

จึงขอเปิดใช้ Facebook ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

โดยจะมีการปิด Facebook ฝ่ายทุนการศึกษา ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา

เนื่องจากพบปัญหาทางเทคนิค จึงส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ

ติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการเงินและทุนของนักศึกษาได้ที่  
>>>> Click<<<<<

 

 

DPU