ประกาศ..เลื่อนกำหนดการคัดตัวนักศึกษาทุนนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2564

dpu

    มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเลื่อนกำหนดการคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา (ทุนนักฬา) ประจำปีการศึกษา 2564 
เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19  หากมีกำหนดการใหม่จะแจ้งให้ทราบต่อไป หากนักศึกษาใหม่ที่ต้องการสมัครทุนประเภท ทุนนักกีฬา สามารถสมัครได้ด้วยตนเองทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. หรือ โทร.0-2954-7300 ต่อ 111, 676, 312