ประกาศ ยกเลิกประกาศเซ็นกู้ค่าเทอมและค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 2/63