ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ จัดพิธี “รับขวัญศิษย์ สู่ขวัญน้อง” บายศรีสู่ขวัญต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปี 2563

DPU

                ผศ.ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดี สายงานกิจการนักศึกษา นำนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 ร่วมกิจกรรม “รับขวัญศิษย์ สู่ขวัญน้อง” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นประธานในพิธี กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และรุ่นพี่ร่วมผูกข้อมือรับขวัญศิษย์สู่ขวัญน้อง  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมขับร้องบทเพลงแหล่รับขวัญ และการแสดงระบำพรพระสิทธิธาดา ปิดท้ายด้วยกิจกรรมร้องเพลงจากวง DPU Chorus โดยรุ่นพี่ บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นประทับใจ ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPUDPUDPUDPU

DPU

DPU

DPU
DPU