DPU ร่วมกับ สถาบันขงจื่อฯ จัดงานฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ พร้อมมอบทุนการศึกษา

DPUDPU

DPU

DPU

            สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล ร่วมกับ สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดงานเทศกาลไหว้พระจันทร์ 2563 ภายในงานมีการแสดงรำไทย โดยนักศึกษาชมรมศูนย์วัฒนธรรม และการแสดงรำมวยจีนจากนักศึกษาไทยจีน โดยมีอาจารย์พูลศักดิ์  ประณุทรนรพาล เลขาธิการสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล กล่าวถึงความเป็นมาของงาน  

DPUDPUDPUDPU

DPU

DPUDPUDPUDPU

            นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประธานในงานกล่าวอวยพรเทศกาลไหว้พระจันทร์ แสดงความยินดีกับนักศึกษาจีนเนื่องในวันชาติจีน พร้อมเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาของสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเลร่วมกับมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

DPU

             ซึ่งแบ่งเป็น ทุนเรียนปริญญาโทตลอดหลักสูตร ทุนเรียนระยะสั้น และทุนของสถาบันขงจื่อฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยอาชีวะเทียนจินชิโน-เยอรมัน  ที่ห้องประชุมสนมสุทธิพิทักษ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

DPUDPU