DPU จับมือ ประชารัฐ ลงนามความร่วมมือ สร้างคุณค่าผ้าขาวม้าท้องถิ่นสู่หัตถศิลป์ไทย

DPU

            หลักสูตรการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น นำโดย ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู รองอธิการบดีสายงานวิชาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “ผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย” กับ บริษัทประชารัฐ รักสามัคคี โดย คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ และเครือข่ายคณะศิลปกรรมศาสตร์อีก 5 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัยฎสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต และสโมสรฟุตบอล 4 สโมสร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง เพื่อผลักดันโครงการ “ผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย” ส่งเสริมการใช้สอยผ้าขาวม้าให้กับกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ ให้สร้างผ้าขาวม้าที่มีอัตลักษณ์อันโดดเด่น ชัดเจน พร้อมพัฒนาคุณภาพของเทคนิคการผลิต ตลอดจนตระหนักถึงคุณค่าของผ้าขาวม้าในเชิงศิลปวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม รวมถึงผลักดันให้เกิดการแปรรูปผ้าขาวม้าให้เป็นสินค้าที่มีความหลากหลายและทรงคุณค่า โดยการลงนามดังกล่าวจัดขึ้นที่สามย่านมิตรทาวน์ เมื่อเร็วๆ นี้

DPU

DPU