ประกาศทำสัญญากู้ค่าเทอม และค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 1/63 (นักศึกษาเลื่อนชั้นปี)

    ฝ่ายทุนการศึกษา ประกาศทำสัญญากู้ค่าเทอม และค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 1/63 (นักศึกษาเลื่อนชั้นปี) ภายในเดือนกันยายน 2563
ที่ฝ่ายทุนการศึกษา อาคารอธิการบดี ชั้น 2 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น. 

Download : เอกสาร กยศ.108  คลิก >>  https://www.dpu.ac.th/fund/upload/content/files/Kys108_62.pdf

dpu