DPU เปิดรับสมัคร นศ.ป.โท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ปี63

DPU

     คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรที่พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ ความเชี่ยวชาญในทางกฎหมายชั้นสูง สามารถคิดวิเคราะห์ รวมทั้งสร้างองค์ความรู้ใหม่ นำความรู้ไปพัฒนางานทุกวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตมี 36 หน่วยกิต เปิดสอน 6 สาขา ได้แก่ กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา, กฎหมายเอกชน, กฎหมายมหาชน, กฎหมายการเกษตรทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม, กฎหมายธุรกิจและนวัตกรรม และ กฎหมายการแพทย์ 
     เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่
15 พฤษภาคม 2563 ผู้สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ (อาคาร 6 ชั้น 6) ในวันจันทร์ ถึงวันเสาร์ เวลา 08.30-16.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-954-7300 ต่อ 283,428,753 หรือ สมัครออนไลน์ได้ที่  https://www.dpu.ac.th/applygrad/online.php  ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/2pWkZe0

หมายเหตุ: 
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วันที่ 20 พฤษภาคม 2563
-กำหนดสอบข้อเขียนเเละสอบสัมภาษณ์ วันที่ 23 พฤษภาคม 2563
-ประกาศผลสอบคัดเลือก วันที่ 3 มิถุนายน 2563
-ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 6-14 มิถุนายน 2563