สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนฯ มอบถุงบรรจุเวชภัณฑ์พื้นฐานต้าน Covid-19 ให้แก่นักศึกษาจีน DPU

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ดร.ซ่งรั่วหยุน เลขานุการเอกฝ่ายการศึกษาสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เป็นตัวแทนสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย มอบถุงบรรจุเวชภัณฑ์พื้นฐานต้านโควิดจำนวน 200 กว่าชุด ผ่านทางสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล เพื่อนำไปแจกให้กับนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยมี อาจารย์เอกรัตน์ จันทร์รัฐิติกาล ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเลฝ่ายไทย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และตัวแทนนักศึกษาจีนเป็นผู้รับมอบ

dpu

dpu