รวมหลักสูตร ป.ตรี ภาคพิเศษ

อยากเรียนต่อ ป.ตรี แต่ต้องทำงาน....เป็นไปได้!!
DPU ได้รวบรวมหลักสูตร ป.ตรี (ภาคพิเศษ) “ทำงานอยู่ก็เรียนได้ ไม่กระทบเวลางาน” รวมไว้ที่นี่แล้ว

เลือกเรียนได้
(✔) เรียนเสาร์-อาทิตย์
(✔) เรียนเฉพาะวันอาทิตย์

ค่าใช้จ่ายหลักสูตร ภาคพิเศษ >> https://www.dpu.ac.th/spacial-tuition.html

สมัครเรียนออนไลน์

dpu
DPU

สาขาการบัญชี
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี CIBA

หลักสูตร 4 ปี (เรียนเสาร์-อาทิตย์)
-ค่าเทอม เหมาจ่าย 39,500 บาท / ตลอดหลักสูตร 279,700 บาท
-กู้ กยศ./กรอ. ได้
-รับวุฒิ ม.6 , ปวช. หรือเทียบเท่า

หลักสูตรเทียบโอน 2 ปี (เรียนวันอาทิตย์)
-ค่าเทอม เหมาจ่าย 37,200 บาท / ตลอดหลักสูตร 154,300 บาท
-กู้ กยศ./กรอ. ได้ (*ทำงานแล้วกู้ไม่ได้)
-รับวุฒิ ปวส.

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

dpu

สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี CIBA

หลักสูตร 4 ปี (เรียนเสาร์-อาทิตย์)
-ค่าเทอม เหมาจ่าย 38,500 บาท / ตลอดหลักสูตร 278,000 บาท
-กู้ กยศ./กรอ. ได้
-รับวุฒิ ม.6 , ปวช. หรือเทียบเท่า

หลักสูตรเทียบโอน 2 ปี (เรียนวันอาทิตย์)
-ค่าเทอม เหมาจ่าย 37,200 บาท / ตลอดหลักสูตร 154,300 บาท
-กู้ กยศ./กรอ. ได้ (*ทำงานแล้วกู้ไม่ได้)
-รับวุฒิ ปวส.

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

dpu

สาขาการตลาดยุคดิจิทัล
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี CIBA

หลักสูตร 4 ปี (เรียนเสาร์-อาทิตย์)
-ค่าเทอม เหมาจ่าย 38,500 บาท / ตลอดหลักสูตร 278,000 บาท
-กู้กยศ.ได้
-รับวุฒิ ม.6 , ปวช. หรือเทียบเท่า

หลักสูตรเทียบโอน 2 ปี (เรียนวันอาทิตย์)
-ค่าเทอม เหมาจ่าย 37,200 บาท / ตลอดหลักสูตร 154,300 บาท
-กู้ กยศ. ได้ (*ทำงานแล้วกู้ไม่ได้)
-รับวุฒิ ปวส.

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

dpu

สาขาการจัดการ
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี CIBA

หลักสูตร 4 ปี (เรียนเสาร์-อาทิตย์)
-ค่าเทอม เหมาจ่าย 38,500 บาท / ตลอดหลักสูตร 278,000 บาท
-กู้กยศ.ได้
-รับวุฒิ ม.6 , ปวช. หรือเทียบเท่า

หลักสูตรเทียบโอน 2 ปี (เรียนวันอาทิตย์)
-ค่าเทอม เหมาจ่าย 37,200 บาท / ตลอดหลักสูตร 154,300 บาท
-กู้ กยศ. ได้ (ทำงานแล้วกู้ไม่ได้)
-รับวุฒิ ปวส.

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

DPU

สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี CIBA

หลักสูตร 4 ปี (เรียนเสาร์-อาทิตย์)
-ค่าเทอม เหมาจ่าย 38,500 บาท / ตลอดหลักสูตร 278,000 บาท
-กู้กยศ./กรอ. ได้
-รับวุฒิ ม.6 , ปวช. หรือเทียบเท่า

หลักสูตรเทียบโอน 2 ปี (เรียนวันอาทิตย์)
-ค่าเทอม เหมาจ่าย 37,200 บาท / ตลอดหลักสูตร 154,300 บาท
-กู้ กยศ./กรอ. ได้ (*ทำงานแล้วกู้ไม่ได้)
-รับวุฒิ ปวส.

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

dpu

สาขา ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี CIBA


หลักสูตรเทียบโอน 2 ปี (เรียนวันอาทิตย์)
-ค่าเทอม เหมาจ่าย 37,500 บาท / ตลอดหลักสูตร 156,500 บาท
-กู้ กยศ. ได้ (*ทำงานแล้วกู้ไม่ได้)
-รับวุฒิ ปวส.

รายละเอียดเพิ่มเติม

dpu

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล (Information Technology and Data Science)
วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ CITE


หลักสูตรเทียบโอน 2 ปี (เรียนเสาร์-อาทิตย์) *ไม่ต้องฝึกงาน
-ค่าเทอม 34,500 บาท / ตลอดหลักสูตร 168,000 บาท
-กู้กยศ. ได้
-รับวุฒิปวส.

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

dpu

สาขาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ CITE

หลักสูตรเทียบโอน 4 ปี (เรียนเสาร์-อาทิตย์)
-ค่าเทอม เหมาจ่าย 35,000 บาท / ตลอดหลักสูตร 340,000 บาท
-กู้ กยศ./กรอ. ได้ 
-รับวุฒิปวส.


หลักสูตรเทียบโอน 3 ปี (เรียนวันอาทิตย์)
-ค่าเทอม เหมาจ่าย 35,000 บาท / ตลอดหลักสูตร 255,000 บาท
-กู้ กยศ./กรอ. ได้ (*ทำงานแล้วกู้ไม่ได้)
-รับวุฒิปวส.

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

dpu

สาขาบูรณาการสุขภาพและความงาม
วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ CIM

หลักสูตรเทียบโอน 3 ปี (เรียนวันพุธ)**
- เรียน ปีละ 3 เทอม
- ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร  280,000 บาท
 

คุณสมบัติ (ตรงตามข้อใด ข้อหนึ่ง)
- จบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
- รับวุฒิ อนุปริญญา หรือ ปวส.
- มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 1 ปี (มีใบรับรองการทำงาน)

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

dpu

สาขารัฐประศาสนศาสตร์
คณะรัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตร 3 ปี (เรียนเสาร์-อาทิตย์) *ไม่ต้องฝึกงาน
- ค่าเทอม เหมาจ่าย 34,000 บาท / ตลอดหลักสูตร 231,200 บาท
- ไม่สามารถทำเรื่องกู้ยืมได้
- รับเฉพาะผู้ที่ทำงานแล้ว
- รับวุฒิ ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่า

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

dpu

สาขานิติศาสตร์
คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์

หลักสูตร 2 ปี  (เรียนเสาร์-อาทิตย์)
-ค่าเทอม เหมาจ่าย 35,000 บาท / ตลอดหลักสูตร 190,000 บาท
-กู้ไม่ได้
-รับเฉพาะผู้ที่จบปริญญาตรีแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

dpu

สาขาการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ วิชาเอกการออกแบบกราฟิก
คณะศิลปกรรมศาสตร์

หลักสูตรเทียบโอน 2 ปี (เรียนเสาร์-อาทิตย์)
-เรียน ปีการศึกษาละ 3 เทอม
-ค่าเทอม เหมาจ่าย 50,000 บาท / ตลอดหลักสูตร 190,000 บาท
-กู้ กยศ./กรอ. ได้
-รับวุฒิปวส.

รายละเอียดเพิ่มเติม