รวมหลักสูตร ป.ตรี ภาคพิเศษ

เรียนได้ ทำงานได้ สำเร็จแบบมืออาชีพ!!
DPU ได้รวบรวมหลักสูตร ป.ตรี (ภาคพิเศษ) สำหรับคนที่ “ทำงานอยู่ก็เรียนได้ ไม่กระทบเวลางาน” รวมไว้ที่นี่แล้ว

เลือกเรียนได้
(✔) เรียนเสาร์-อาทิตย์
(✔) เรียนเฉพาะวันอาทิตย์
(✔) เรียนพุธวันเดียว

 

ค่าใช้จ่ายหลักสูตร ภาคพิเศษ >> https://www.dpu.ac.th/bachelor-tuition.html
สมัครออนไลน์ >> https://bit.ly/3eHaG2z

 

DPU
DPU

สาขาการบัญชี
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี CIBA

หลักสูตร 4 ปี (เรียนเสาร์-อาทิตย์)
-ค่าเทอม เหมาจ่าย 42,850 บาท / ตลอดหลักสูตร 289,700 บาท
-กู้ กยศ./กรอ. ได้
-รับวุฒิ ม.6 , ปวช. หรือเทียบเท่า

หลักสูตรเทียบโอน 2 ปี (เรียนวันอาทิตย์)
-ค่าเทอม เหมาจ่าย 39,900 บาท / ตลอดหลักสูตร 164,300 
บาท
-กู้ กยศ./กรอ. ได้ (*ทำงานแล้วกู้ไม่ได้)
-รับวุฒิ ปวส.

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

DPU

สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี CIBA

หลักสูตร 4 ปี (เรียนเสาร์-อาทิตย์)
-ค่าเทอม เหมาจ่าย 39,900 บาท / ตลอดหลักสูตร 288,000 บาท
-กู้ กยศ./กรอ. ได้
-รับวุฒิ ม.6 , ปวช. หรือเทียบเท่า

หลักสูตรเทียบโอน 2 ปี (เรียนวันอาทิตย์)
-ค่าเทอม เหมาจ่าย 39,900 บาท / ตลอดหลักสูตร 164,300 
บาท
-กู้ กยศ./กรอ. ได้ (*ทำงานแล้วกู้ไม่ได้)
-รับวุฒิ ปวส.

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

DPU

 

สาขาการตลาดยุคดิจิทัล
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี CIBA

หลักสูตร 4 ปี (เรียนเสาร์-อาทิตย์)
-ค่าเทอม เหมาจ่าย 39,900 บาท / ตลอดหลักสูตร 288,000 บาท
-กู้กยศ.ได้
-รับวุฒิ ม.6 , ปวช. หรือเทียบเท่า

หลักสูตรเทียบโอน 2 ปี (เรียนวันอาทิตย์)
-ค่าเทอม เหมาจ่าย 39,900 บาท / ตลอดหลักสูตร 164,300 
บาท
-กู้ กยศ. ได้ (*ทำงานแล้วกู้ไม่ได้)
-รับวุฒิ ปวส.

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

DPU

 

สาขาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี CIBA

หลักสูตร 4 ปี (เรียนเสาร์-อาทิตย์)
-ค่าเทอม เหมาจ่าย 39,900 บาท / ตลอดหลักสูตร 288,000 บาท
-กู้กยศ.ได้
-รับวุฒิ ม.6 , ปวช. หรือเทียบเท่า

หลักสูตรเทียบโอน 2 ปี (เรียนวันอาทิตย์)
-ค่าเทอม เหมาจ่าย 39,900 บาท / ตลอดหลักสูตร 164,300 บาท
-กู้ กยศ. ได้ (ทำงานแล้วกู้ไม่ได้)
-รับวุฒิ ปวส.

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

DPU

 

สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี CIBA

หลักสูตร 4 ปี (เรียนเสาร์-อาทิตย์)
-ค่าเทอม เหมาจ่าย 39,900 บาท / ตลอดหลักสูตร 288,000 บาท
-กู้กยศ./กรอ. ได้
-รับวุฒิ ม.6 , ปวช. หรือเทียบเท่า

หลักสูตรเทียบโอน 2 ปี (เรียนวันอาทิตย์)
-ค่าเทอม เหมาจ่าย 39,900 บาท / ตลอดหลักสูตร 164,300 บาท
-กู้ กยศ./กรอ. ได้ (*ทำงานแล้วกู้ไม่ได้)
-รับวุฒิ ปวส.

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

DPU

 

สาขาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี CIBA

หลักสูตรเทียบโอน 2 ปี (เรียนวันอาทิตย์)
-ค่าเทอม เหมาจ่าย 40,450 บาท / ตลอดหลักสูตร 166,500 บาท
-กู้ กยศ. ได้ (*ทำงานแล้วกู้ไม่ได้)
-รับวุฒิ ปวส.

รายละเอียดเพิ่มเติม

DPU

 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล 
วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ CITE


หลักสูตรเทียบโอน 2 ปี (เรียนเสาร์-อาทิตย์) *ไม่ต้องฝึกงาน
-ค่าเทอม 34,500 บาท / ตลอดหลักสูตร 168,000 บาท
-กู้กยศ. ได้
-รับวุฒิปวส.

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

DPU

 

สาขาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ CITE

หลักสูตรเทียบโอน 4 ปี (เรียนเสาร์-อาทิตย์)
-ค่าเทอม เหมาจ่าย 35,000 บาท / ตลอดหลักสูตร 340,000 บาท
-กู้ กยศ./กรอ. ได้ 
-รับวุฒิปวส.


หลักสูตรเทียบโอน 3 ปี (เรียนวันอาทิตย์)
-ค่าเทอม เหมาจ่าย 35,000 บาท / ตลอดหลักสูตร 255,000 บาท
-กู้ กยศ./กรอ. ได้ (*ทำงานแล้วกู้ไม่ได้)
-รับวุฒิปวส.

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

DPU

 

สาขาบูรณาการสุขภาพและความงาม
วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ CIM

หลักสูตรเทียบโอน 3 ปี (เรียนวันพุธ)**
- เรียน ปีละ 3 เทอม
- ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร  285,000 บาท
 

คุณสมบัติ (ตรงตามข้อใด ข้อหนึ่ง)

- จบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีอย่างน้อย 1 ใบ
- รับวุฒิ อนุปริญญา หรือ ปวส.
- มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 1 ปี (มีใบรับรองการทำงาน)
- ตลอดหลักสูตร 285,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

DPU

 

สาขารัฐประศาสนศาสตร์
คณะรัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตร 4 ปี (เรียนเสาร์-อาทิตย์) จบได้ภายใน 3 ปี
- จบ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ จบปริญญาตรีสาขาอื่นๆ 
- ไม่จำกัดอายุผู้เรียน
- มีประสบการณ์ทำงานภาครัฐหรือภาคเอกชน 
- เรียนแบบ Block Course
- เทียบโอนรายวิชาได้ ตั้งแต่ C ขึ้นไป
- ค่าเทอมตลอดหลักสูตร 175,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

DPU

 

สาขานิติศาสตร์ (ภาคบัณฑิต)
คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์

หลักสูตร 2 ปี  (เรียนเสาร์-อาทิตย์)
-ค่าเทอม  35,000 บาท / ตลอดหลักสูตร 190,000 บาท
-กู้ไม่ได้
-รับเฉพาะผู้ที่จบปริญญาตรีแล้ว
-ปริญญาตรี ใบที่ 2
-เรียนแบบ Block Course
-เทียบโอนรายวิชา ตั้งแต่ C ขึ้นไป

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

DPU

 

 

สาขาการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ วิชาเอกการออกแบบกราฟิก
คณะศิลปกรรมศาสตร์

หลักสูตรเทียบโอน 2 ปี (เรียนเสาร์-อาทิตย์)
-เรียน ปีการศึกษาละ 3 เทอม
-ค่าเทอม เหมาจ่าย 45,000 บาท / ตลอดหลักสูตร 190,000 บาท
-กู้ กยศ./กรอ. ได้
-รับวุฒิปวส.

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

DPU

 

สาขาการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ วิชาเอกการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน
คณะศิลปกรรมศาสตร์

หลักสูตรเทียบโอน 2 ปี (เรียนเสาร์-อาทิตย์)
-เรียน ปีการศึกษาละ 3 เทอม
-ค่าเทอม เหมาจ่าย 45,000 บาท / ตลอดหลักสูตร 190,000 บาท
-กู้ กยศ./กรอ. ได้
-รับวุฒิปวส.

รายละเอียดเพิ่มเติม

DPU

สาขาการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ วิชาเอกการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น
คณะศิลปกรรมศาสตร์

หลักสูตรเทียบโอน 2 ปี (เรียนเสาร์-อาทิตย์)
-เรียน ปีการศึกษาละ 3 เทอม
-ค่าเทอม เหมาจ่าย 45,000 บาท / ตลอดหลักสูตร 190,000 บาท
-กู้ กยศ./กรอ. ได้
-รับวุฒิปวส.

รายละเอียดเพิ่มเติม