ทุนพี่แนะนำน้อง รุ่นพี่ศิษย์ปัจจุบันแนะนำน้องมาสมัครเรียน รับทุน 20,000 บาท

dpu

สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาใหม่ปี 2563 เมื่อพี่ที่เป็นนักศึกษาปัจจุบันแนะนำน้องที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย/ปวช./ปวส. เข้ามาสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปีการศึกษา 2563 จะได้รับทุนการศึกษา 20,000 บาท โดยแบ่งทุนคนละ 10,000 บาท

คุณสมบัติผู้รับทุน

พี่ - ผู้แนะนำเป็นนักศึกษาปัจจุบันของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
น้อง - ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย/ปวช./ปวส.

เอกสารที่ใช้สมัคร

 • ผู้สมัครเป็นนักศึกษาใหม่
  1. สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
  3. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา 2 ชุด (สามารถนำส่งภายหลังได้)
 • ผู้เป็นนักศึกษาปัจจุบัน (พี่)
  1. สำเนาบัตรนักศึกษา 1 ชุด

หมายเหตุ เอกสารสำเนาสามารถสำเนาได้ที่ศูนย์รับสมัคร

สิทธิพิเศษจำกัด 150 คู่ เท่านั้น !!!

ขั้นตอนการสมัคร

 1. เดินทางมาสมัครขอรับทุนด้วยตนเองพร้อมกัน (พี่และน้อง) ที่ศูนย์รับสมัครมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 2. ผู้สมัครที่ใช้ทุนส่วนตัว ชำระเงินขึ้นทะเบียนนักศึกษา 10,000 บาท
  ผู้สมัครที่ต้องการใช้สิทธิ์กองทุน กยศ. หรือ กรอ. รายใหม่ มีค่าจองสิทธิ์ 2,000 บาท (ได้รับคืนเมื่อสัญญาทุนอนุมัติ)
  ผู้สมัครที่ใช้สิทธิ์กองทุน กยศ. หรือ กรอ. รายเดิม ไม่ต้องชำระเงินขึ้นทะเบียนนักศึกษา
 3. ได้รับเลขทะเบียนนักศึกษา และเตรียมเข้ารับการปฐมนิเทศออนไลน์ในวันที่ 19 มิถุนายน 2563

enlightened รายละเอียดหลักสูตร  Click >>  https://www.dpu.ac.th/bachelor_programs.html
enlightened รายละเอียดทุนของมหาวิทยาลัย Click >>  https://www.dpu.ac.th/bachelor-foundations.html
enlightened รายละเอียดหลักสูตรใดใช้กองทุน กยศ. กรอ. ได้ Click >>  https://www.dpu.ac.th/loan.html