รอยยิ้มแห่งความสำเร็จ ในพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

 

DPU

          มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 แบ่งเป็นดุษฎีบัณฑิตรุ่นที่ 11 มหาบัณฑิต รุ่นที่ 33 ประกาศนียบัตรบัณฑิต รุ่นที่ 7 และบัณฑิต รุ่นที่ 47 ในวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 3,457 คน  โดยมี รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีกิตติคุณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นประธานในการมอบปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา   
          โดยในปีนี้ มีดาราและศิลปินเข้ารับปริญญาบัตร อย่าง “จันจิ” จันจิรา จันทร์พิทักษ์ชัย ดารานักแสดง สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท มหาบัณฑิตดีเด่น หลักสูตรวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ ส่วนบัณฑิตป้ายแดงอย่าง “ฟลุ้ค” ณธัช ศิริพงษ์ธร นักแสดงจากซีรีย์ Until we meet again (ด้ายแดง) สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี คว้าเกียรตินิยมอันดับ 1 หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ และ “เค้ก” นวพร จันทร์สุข อดีตสมาชิกวง BNK48 สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ คณะนิเทศศาสตร์ 

 

DPU

DPU

dpu

DPU

DPU

DPU

DPU

 

DPU

dpu

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

dpu

dpu

dpu

dpu

DPU

DPU

dpu

dpu

dpu

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

 

#################