DPU เปิดรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ป.โท-เอก ปี 63

DPU

          มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปริญญาโท ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2563 ค้นหาเส้นทางที่จะทำให้คุณพบความสำเร็จ พร้อมมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบกับหลักสูตรคุณภาพ พิเศษสำหรับศิษย์เก่า รับส่วนลด 10% ตลอดหลักสูตร ผู้สนใจสามารถสมัครเรียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคารอธิการบดี ชั้น 2 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2954-7300 ต่อ 570  

           รายละเอียดเพิ่มเติม >> Click