คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2563 หลักสูตรการโรงแรม (ภาคพิเศษ)


     คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2563 หลักสูตรการโรงแรม (ภาคพิเศษ) เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ ระยะเวลา 2 ปี เหมาะสำหรับผู้ที่จบ ปวส. ด้านการโรงแรม หรือผู้ที่ทำงานด้านการโรงแรมและการบริการที่ต้องการเพิ่มคุณวุฒิ มุ่งการเรียนที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้จากวิชาที่น่าสนใจ พร้อมการอบรม OPERA PMS และ การอบรม TOEIC ที่จะทำให้คุณสามารถทำงานด้านการโรงแรมได้อย่างมืออาชีพ
     พิเศษ!! สมัครภายในเดือนเมษายน 2563 ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท!!  ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สอบถามรายละเอียดโทร. 0-2954-7300 ต่อ 189, 111 

     สมัครออนไลน์ >> คลิก
 

dpu

dpu