ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดี ได้รับ iPad จากงาน DPU Open House 2019 “The Future Survivor”

แสดงความยินดีกับผู้โชคดี “น้องทิพย์” จิรปรียา วีรานนท์ จากโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ และ “น้องมายด์” ชุติมล ศรีคำ จากโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ yes  ที่ได้รับ iPad จากงาน DPU Open House 2019 “The Future Survivor” ค้นหาและเรียนรู้ทักษะสำคัญในการอยู่รอดแห่งโลกอนาคต กับ 6 วิทยาลัย และ 6 คณะ ที่จัดขึ้นในวันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 smiley 

dpu

dpu