นักศึกษา DPU คว้า 2 รางวัล ในโครงการ Thailand Data Innovation Award 2019

DPU

     ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษา DPU คว้า 2 รางวัล เวทีใหญ่ จากโครงการประกวดนวัตกรรมข้อมูลเปิดภาครัฐ Thailand Data Innovation Awards 2019 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีมอบรางวัล

DPU

DPU
     โดยนักศึกษาทีม JElder+ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ ทีม Trialation ได้รับรางวัลขมเชยภายในงานได้รับเกียรติจาก นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลเพื่อเป็นทุนสนับสนุนในการพัฒนาต้นแบบ รวมทั้งโอกาสในการต่อยอดธุรกิจกับหน่วยงานภาครัฐ แก่ผู้ได้รับรางวัล จัดโดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA ณ ห้อง Infinity Ballroom โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ (รางน้ำ) 

DPU

DPU

ทีม JElder + คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
1.น.ส.กัลยรัตน์ พิกุลน้อย วิทยาลัย CIBA ปี 4
2.น.ส.พัชรีภรณ์ เทพารักษ์ วิทยาลัย CIBA ปี 3
3.นายญาณกร แจ่มนิยม วิทยาลัย CADT ปี 3

 

DPU
ทีม Trialation คว้ารางวัลชมเชย
1. นายธรรมนูญ วันชะเอม วิทยาลัย CITE ปี 4
2. นายชลัมพล ชาวชน วิทยาลัย CITE ปี 4
3. น.ส.สใบทิพย์ เทพเดช วิทยาลัย CIBA ปี 3