ยินดีต้อนรับ นศ.เกาหลีจาก Dong Ju College โอกาสเยี่ยมชมมหา’ลัย

   DPU        

      มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ยินดีต้อนรับนักศึกษาเกาหลีจาก Dong Ju College ในโอกาสเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระยะสั้นร่วมกัน One Day Seminar in Introduction to International Business and Management @Dhurakij Pundit University การอบรมระยะสั้น เรื่อง “ธุรกิจและการจัดการระหว่างประเทศเบื้องต้น” ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อเร็วๆนี้

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU