CONGRATS! ศิษย์เก่าวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ Thailand ICT Award 2019

DPU

      มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอแสดงความยินดีกับ พี่ฟรี ธกรกฤษ ธนธราโภคิน ผู้ก่อตั้ง DifferSheet ศิษย์เก่าสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE) คว้ารางวัลชนะเลิศ Thailand ICT Award 2019 ด้านการศึกษา จาก 166 ทีม ทั่วประเทศที่เข้าแข่งขันในงาน Thailand ICT Award 2019 ซึ่งเป็นงานประกวดซอฟต์แวร์ระดับชาติ 

DPU
     DifferSheet คว้ารางวัล Winner ในหมวดการศึกษาในการแข่งขันครั้งนี้ และยังได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันระดับเอเชียในงาน Asia Pacific ICT Alliance Awards 2019 ที่ประเทศเวียดนามในวันที่ 19-23 พฤศจิกายน 2562 โดย DifferSheet ได้ถูกพัฒนาขึ้นครั้งแรกในโครงงานวิศวกรรมตอนพี่ฟรีเรียนอยู่ชั้นปี 3 และได้ต่อยอดจนกลายเป็น Tech Startup ที่มีชื่อเสียงในปัจจุบัน

DPU