โชว์กึ๋น ระเบิดไอเดียเจ๋ง CIBA INNOVATIVE STARTUP 2019

CIBA INNOVATIVE STARTUP 2019

              วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี CIBA จัดงาน CIBA INNOVATIVE STARTUP 2019 แสดงไอเดียการทำธุรกิจร้านค้าของนักศึกษา พร้อมร่วม ชม ชิม ช้อป กับเหล่าร้านค้าผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมของนักศึกษา กว่า 90 บูท กิจกรรมดีๆ ที่สามารถนำมาต่อยอดทางธุรกิจได้จริง เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกความเป็นผู้ประกอบการ โดยรวมกลุ่มกันคิดโปรเจกต์สินค้าหรือบริการมาประกวดแข่งขันไอเดียธุรกิจ ซึ่งจะทำให้นักศึกษาเข้าใจความเป็นเจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการ มีทักษะการทำงานเป็นกลุ่ม จัดขึ้น บริเวณ ซอย2 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อเร็วๆนี้

 

CIBA INNOVATIVE STARTUP 2019

CIBA INNOVATIVE STARTUP 2019

CIBA INNOVATIVE STARTUP 2019

CIBA INNOVATIVE STARTUP 2019

CIBA INNOVATIVE STARTUP 2019

CIBA INNOVATIVE STARTUP 2019

CIBA INNOVATIVE STARTUP 2019

CIBA INNOVATIVE STARTUP 2019

CIBA INNOVATIVE STARTUP 2019

CIBA INNOVATIVE STARTUP 2019

CIBA INNOVATIVE STARTUP 2019

CIBA INNOVATIVE STARTUP 2019