นักศึกษา CITE คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันการออกแบบและพัฒนา Wheel Chair “รถเข็นเพื่อคนพิการ”

          รางวัลแห่งความภูมิใจ..ทีมนักศึกษาสาขาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ และสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันการออกแบบและพัฒนา Wheel Chair ในโครงการ Wheel Share Journey ประกวดออกแบบ “รถเข็นเพื่อคนพิการ” ที่จัดโดย Singha Corporation, มูลนิธิจำนงค์ ภิรมย์ภักดี และ มทร.ธัญบุรี

dpu

          โดยมีทีมนักศึกษากว่า 500 ทีมจากทั่วประเทศเข้าคัดเลือกและผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งเดียวที่ผลงานการออกแบบและฟังก์ชั่นของการทำงาน ระบบ safety , user friendly , และสามารถเป็น prototype ที่นำไปใช้ได้จริงในอนาคต ภายในใต้ Criteria ที่กำหนด

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu