ประกาศ!! เรื่องการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

dpu

            สำหรับนักศึกษาชายที่เกิดในปี พ.ศ.2542 และประสงค์จะขอผ่อนผันเกณฑ์ทหาร สามารถยื่นเอกสารด้วยตนเองได้ที่ สายงานกิจการนักศึกษา อาคาร 10 ชั้น 3 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2562  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-954-7300 ต่อ 438, 854 และ 200