นศ.ไทย-จีน ร่วมฝึกวิทยายุทธจีน มวยแปดสุดยอด ในวาระครบรอบ 70 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน

           นักศึกษาไทยและนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กว่า 300 คน ร่วมกันฝึกวิทยายุทธจีน มวยแปดสุดยอด (ปาจี๋ฉวน) เนื่องในวาระครบรอบ 70 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี และวันขงจื่อโลก ในวันที่ 28 กันยายน ของทุกปี โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยจากทุกหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

dpu

            มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์นับเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นผู้นำด้านจีนมาโดยตลอด โดยเป็นที่ตั้งของสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล ซึ่งเป็นสถาบันขงจื่อรูปแบบพิเศษแห่งเดียวในโลกที่เกิดขึ้นจากโครงการแถบและเส้นทาง นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยนานาชาติจีนอาเซียน ซึ่งเป็นวิทยาลัยที่มีนักศึกษาจีนเป็นจำนวนมากที่สุดในประเทศไทย และเป็นผู้บุกเบิกหลักสูตรภาษาจีนขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยแรก

 dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu