ขอแสดงความยินดี นศ.ANT คว้ารางวัลชนะเลิศที่2และชมเชย ประกวดภาพยนตร์แอนิเมชั่น “วิวัฒนาการเงินตราไทย”

DPU

ขอแสดงความยินดี นศ.ANT คว้ารางวัลชนะเลิศที่2และชมเชย ประกวดภาพยนตร์แอนิเมชั่น “วิวัฒนาการเงินตราไทย”

          มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ขอแสดงความยินดีกับ ทีมนักศึกษาจากวิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ & เอ็นเทอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี ANT คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  และ รางวัลชมเชย โครงการประกวดจัดทำภาพยนตร์แอนิเมชั่น “วิวัฒนาการเงินตราไทย” ประจำปี 2562  โดยทีมที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมฮันแน่ มีชื่อผลงานว่า “ย้อนรอยเงินตรา” รับทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล  ส่วนรางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม Sloth on fire มีชื่อผลงานว่า “ภารกิจสั้นๆ ของน้องหวังประวัติเงินตราไทยฉบับย่อ” รับทุนการศึกษา 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ซึ่งมีอาจารย์ที่ปรึกษาทีม คือ อาจารย์ พนมพร ดอกประโคน  โครงการดังกล่าวจัดโดย สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์

DPU

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ

            ทีมฮันแน่   ชื่อผลงาน “ย้อนรอยเงินตรา” มีรายชื่อสมาชิกทีม ดังนี้

1.นายนิกร ดวงเดช

2.นางสาวณัฐธมาศ สังข์ทอง

3.นางสาวจุฑารัตน์ แดงหล้า

4.นางสาวปฏิมา สุคนธปฏิภาค

DPU

รางวัลชมเชย 

             ทีม Sloth on fire ชื่อผลงาน “ภารกิจสั้นๆ ของน้องหวังประวัติเงินตราไทยฉบับย่อ”  มีรายชื่อสมาชิกทีม ดังนี้

1.นางสาวชมพูนุท สำนวน

2.นายณัฐกิตติ์ สุทธิชาโต

3.นายอธิป ทุ่งสาม

4.นายธรรมรงค์ หวังผล

5.นางสาวขวัญทิวา มะโนขันธ์