คณะนิเทศศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังสัมมนาในหัวข้อ “เส้นทางสู่งวงการบันเทิงในยุค 4.0”

          สาขาการสื่อสารการแสดงดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังสัมมนาในหัวข้อ “เส้นทางสู่งวงการบันเทิงในยุค 4.0” พบกับ คุณทับทิม อัญรินทร์ ผู้จัดละครและนักแสดงช่อง 7 ที่จะมาร่วมและเปลี่ยนความคิดเห็นด้านเส้นทางสู่วงการบันเทิง ในวันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 13.30-15.00 น. ที่ห้องประชุมสัจจา เกตุทัต 1 อาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สอบรามรายละเอียดโทร. 093-965-7375 

dpu