พิธีน้อมเกล้าฯ สดุดีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

 

            มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดพิธีน้อมเกล้าฯ สดุดีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่ รัชกาลที่ ๑๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยช่วงเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ ศาลาธรรมธัช

            จากนั้นเวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นพิธีน้อมเกล้าฯ สดุดีถวายชัยมงคล โดยตัวแทนจากคณะ หน่วยงานต่างๆ นำพานพุ่มเข้าถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์  และกล่าวถวายอาศิรวาท ณ ห้องประชุมสนม สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu