นิติฯDPU เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านกม.การแพทย์จาก ม.จอร์จทาวน์ มาบรรยายพิเศษเรื่องกฎหมายการแพทย์

DPU

           หลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Law as a Tool to Promote Healthy Diets and Prevent Obesity” โดย Sarah Roache, Director, Global Health Law LL.M. Program and Capacity Building Initiative O'Neill Institute for National and Global Health Law Georgetown University Law Center ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายการแพทย์จากมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ ที่มาถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในฐานะเครื่องมือเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกันความยากจน ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องการจัดสวัสดิการของรัฐ และกฎหมายการแพทย์ ทั้งนี้ได้มีการพบปะผู้พูดคุยกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณะเพื่อสร้างความร่วมมือกันระหว่าง 2 สถาบัน จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU