ขอเชิญร่วมพิธีน้อมเกล้าฯ สดุดีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

สดุดีdpu

            มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษา ร่วมพิธีน้อมเกล้าฯ สดุดีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่ รัชกาลที่ ๑๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยช่วงเช้าประมาณเวลา ๐๗.๓๐ น. จะมีพิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ ศาลาธรรมธัช

            จากนั้นเวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นพิธีน้อมเกล้าฯ สดุดีถวายชัยมงคล โดยตัวแทนจากคณะ หน่วยงานต่างๆ นำพานพุ่มเข้าถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์  และกล่าวถวายอาศิรวาท ณ ห้องประชุมสนม สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

หมายเหตุ: บุคลากร แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง กระโปรง/กางเกง สีดำ และสวมรองเท้าหุ้มส้น

               นักศึกษา แต่งกายด้วยชุดนักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย