บริษัท อินทัช โฮลดิ้ง ชวนน้องๆ ร่วมส่งผลงานประกวดวาดภาพในหัวข้อ “บวร” ความสุข ความผูกพันของสังคมไทย

DPU

บริษัท อินทัช โฮลดิ้ง ชวนน้องๆ ร่วมส่งผลงานประกวดวาดภาพในหัวข้อ “บวร” ความสุข ความผูกพันของสังคมไทย

                บริษัท อินทัช โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ชวนน้องๆ ร่วมส่งผลงานประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ “บวร” ความสุข ความผูกพันของสังคมไทย เพื่อให้เยาวชนได้รู้ถึงความสำคัญของบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ซึ่งเป็นเสาหลักที่ยึดโยงความสัมพันธ์และพึ่งพาซึ่งกันและกันของคนในสังคมไทยเป็นกลไกให้คนในขุมชนร่วมคิด ร่วมสร้าง และบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็ง โดยการประกวดแบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ ประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และอุดมศึกษา ซึ่งจัดการประกวด 2 รอบ คือ รอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งเปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 33 เมษายน 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562 ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.intouchcompany.com หรือ www.facebook.com/intouchstation

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> คลิ๊กที่นี่<<<<<