ศิลปกรรมDPU จัดกิจกรรมสารพัดกล้องท่องโลก ทริปท่องเที่ยวถ่ายภาพเชิงวัฒนธรรม

DPU

DPU

          ผ่านไปอย่างงดงามกับทริปสารพัดกล้องท่องโลก ครั้งที่ 4 ที่ประเทศกัมพูชา 3 วัน 2 คืน จัดโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประสบความสำเร็จทั้งจำนวนผู้ร่วมทัวร์ ได้เที่ยวชมและเก็บภาพเมืองแห่งประวัติศาสตร์ พร้อมได้รูปสวยๆ หลายพันรูป ทั้งทริปผู้ร่วมทัวร์ได้แลกเปลี่ยนเทคนิคการถ่ายรูป ได้เรียนรู้วัฒนธรรมของเขมรที่เมืองมรดกโลก นครวัด ชมวิถีชีวิตชาวบ้านที่เมืองเสียมเรียบ และโตนเลสาบ สำหรับผู้ที่สนใจจะร่วมทริปท่องเที่ยวถ่ายภาพเชิงวัฒนธรรมแบบนี้ สามารถรอข่าวสารพัดกล้องท่องโลกครั้งที่5 ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ DPU ได้ที่นี่เร็วๆนี้

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU

DPU