DPU ผนึก 7 ชาติ จัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1“การแพทย์บูรณาการสู่ความสุขสบาย”

The 1st International Integrative Medicine for Wellness

           วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับสถาบันวิชาการระหว่างประเทศ ได้แก่ Pharma Nord, Burton and South Derbyshire College และ Health Tourism Institute จัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “การแพทย์บูรณาการสู่ความสุขสบาย” (The 1st International Integrative Medicine for Wellness) เชิญทีมแพทย์และนักวิชาการจาก 7 ชาติชั้นนำ อาทิ เยอรมนี เดนมาร์ก สหรัฐอเมริกา อินเดีย  สเปน รวมทั้งนักวิชาการไทยอีกจำนวนมากร่วมนำเสนอผลงานวิจัยด้านการแพทย์บูรณาการ ตั้งเป้ายกไทยเป็นศูนย์กลางการแพทย์บูรณาการของโลก

The 1st International Integrative Medicine for Wellness

The 1st International Integrative Medicine for Wellness

            นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล คณบดีวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดเผยว่า “เรื่องของความสุขสบายหรือเวลเนสส์ (Wellness) และการแพทย์บูรณาการได้กลายเป็นความจำเป็นสำหรับสุขภาพของคนทั่วโลก และประเทศไทยเป็นเสมือนเมืองหลวงของเวลเนสส์ที่ทุกประเทศมุ่งมาหา อย่างไรก็ตามยังไม่เคยมีการประชุมวิชาการในความรู้เรื่องนี้มาก่อน ทางวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ จึงได้จัดการประชุมวิชาการครั้งนี้ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยเป็นความร่วมมือของสถาบันวิชาการระหว่างประเทศ 4 องค์กร สมาคมวิชาชีพด้านการแพทย์ของประเทศไทย 5 สมาคม มีแพทย์และนักวิชาการจากต่างประเทศ 7 ประเทศ รวมทั้งนักวิชาการไทยอีกจำนวนมากมาร่วมประชุม”

The 1st International Integrative Medicine for Wellness

The 1st International Integrative Medicine for Wellness

            “ล่าสุด วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ทำการวิจัยพบว่า “สารแสบเส้นเลือด” ที่ชื่อว่าโฮมีซิสเตอีน (homocysteine) ซึ่งทางวิทยาศาสตร์รู้กันมาระยะหนึ่งว่าสารนี้ทำให้เส้นเลือดอักเสบแล้วเหนี่ยวนำให้เกล็ดเลือดจับตัวในหลอดเลือดอย่างรวดเร็ว เป็นเหตุให้หัวใจวายเฉียบพลันหรือเส้นเลือดสมองอุดตันกระทันหัน แต่สารนี้ถูกมองข้ามมาตลอดเนื่องจากประชากรอเมริกันมีอัตราที่มีสารแสบนี้จำนวนไม่สูง จึงชี้นำให้ทั่วโลกมัวสนใจแต่การลดคอเลสเตอรอล แต่เนื่องจากคนไทยในหลายปีที่ผ่านมา เกิดอุบัติการณ์หัวใจวายเฉียบพลันถึงขั้นเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก จึงทำให้เกิดการวิจัยเพื่อหาคำตอบอัตราการมีสารแสบในเลือดสูงในหมู่คนไทย” 

            “ผลวิจัยเบื้องต้นชิ้นแรกพบว่า คนทำงานออฟฟิศในกรุงเทพฯ มีอัตราสารแสบเส้นเลือดสูงกว่าปกติถึง 54.05% ของประชากร และยิ่งสูงมากถึง 84% ในออฟฟิศของพื้นที่โรงงานที่มีกิจการต้องผจญฝุ่น ทั้งๆที่อัตราการมีไขมันเลือดผิดปกติไม่ได้สูงอย่างผิดสังเกต งานวิจัยชิ้นนี้เป็นวิจัยเบื้องต้นที่ควรขยายผลการวิจัยให้กว้างไกลยิ่งขึ้น เพราะอาจนำไปสู่การป้องกันการเสียชีวิตด้วยโรคเส้นเลือดสมองและโรคหัวใจหลอดเลือด ที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 2 และอันดับ 4 ของประเทศไทย” นพ.บรรจบ กล่าวเพิ่มเติม   

The 1st International Integrative Medicine for Wellness

The 1st International Integrative Medicine for Wellness

            นอกจากการเปิดเผยผลงานวิจัยของทางวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ แล้วยังมีการจัดเสวนาเชิงวิชาการในหัวข้อต่างๆ เกี่ยวกับความสุขสบายหรือ wellness และการแพทย์บูรณาการ โดยมีการเชิญทีมแพทย์และนักวิชาการจากต่างประเทศมาร่วมนำเสนอผลงานการวิจัยที่ถือเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน อาทิ นพ.เคลาส์ แฮงเคอร์ ชาวเดนมาร์ก ที่มาเปิดเผยเกี่ยวกับสารบำบัดใหม่เอี่ยมต้านอักเสบ ลดไขมันโดยไม่ใช้ยา นพ.แพทริก การ์เรตต์ ชาวอเมริกันมาโชว์สารสมุนไพรคลายปวดแบบไม่ต้องพึ่งกัญชา นพ.เวนกิ เตซาน ชาวอินเดีย ที่มาสำแดงโฮมีพาธีย์บำบัด PM2.5 นพ.แกรี่ วีเวอร์ ชาวสเปน ผู้ประดิษฐ์แอพพลิเคชันวิเคราะห์สารโฮมีโอพาธีย์  

The 1st International Integrative Medicine for Wellness

The 1st International Integrative Medicine for Wellness

            ในส่วนของผลงานวิจัยของ นพ.บรรจบ  ชุณหสวัสดิกุล เผยว่าการเจริญสติในแบบของหลวงปู่เทียนช่วยบำบัดโรคซึมเศร้า สร้างความตื่นรู้ สู้ภัยเครียดได้ พร้อมด้วยนักรบทางภูมิปัญญาจากหลากหลายมหาวิทยาลัยร่วมแลกเปลี่ยนความรู้อีกมากมาย โดยการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “การแพทย์บูรณาการสู่ความสุขสบาย” (The 1st International Integrative Medicine for Wellness) จัดขึ้นเป็นครั้งแรก ณ วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานคับคั่ง

The 1st International Integrative Medicine for Wellness

The 1st International Integrative Medicine for Wellness

The 1st International Integrative Medicine for Wellness

The 1st International Integrative Medicine for Wellness

The 1st International Integrative Medicine for Wellness