ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ครบรอบ 51 ปี จัดงานวันสถาปนาและรำลึกถึงผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย

          มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดงานวันสถาปนาและรำลึกถึงผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย ครบรอบ 51 ปี โดยในช่วงเช้ามีพิธีสักการะพระสิทธิธาดา และพระภูมิมหาวิทยาลัย จากนั้นเป็นพิธีสงฆ์ โดยมีทายาทผู้ก่อตั้ง ผู้บริหารมหาวิทยาลัย พร้อมคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ ห้องประชุมสนม สุทธิพิทักษ์  

            จากนั้นเป็นพิธีวางพาลาอนุสาวรีย์ผู้ก่อตั้ง เพื่อเป็นการรำลึกถึงอาจารย์สนั่น  เกตุทัต และ อาจารย์ ดร.ไสว  สุทธิพิทักษ์ สองผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย โดยมีทายาทผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยและกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย อธิการบดีและคณะผู้บริหาร สายงาน วิทยาลัย คณะต่างๆ สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล รวมถึงสโมสรอาจารย์และพนักงาน สมาคมนักศึกษาเก่า และสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมวางพวงมาลาเพื่อแสดงความรำลึกถึงท่านผู้ก่อตั้ง ณ บริเวณอนุเสาวรีย์ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย

 dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu