คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน “THE 1St International Arts and Designs Collaborative Exhibition 2019

        คณะศิลปกรรมจาก 4 มหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทยได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน “THE 1St International Arts and Designs Collaborative Exhibition 2019 (IADCE2019). Theme : “The Age of Art and Cultural Diversity” และ การประชุมด้านวิชาทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม และการออกแบบระดับชาติ ครั้งที่ 1. Theme : “Art Beyond Border” วันที่ 17-24 พ.ค.นี้ ณ หอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

        dpu

        dpu


       ผศ.ณธกร อุไรรัตน์ คณบดีคณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงาน การประชุมวิชาการระดับชาติฯ และงานนิทรรศการแสดงผลงานสร้างสรรค์ (IADCE2019) ในครั้งนี้กล่าวว่า งานนี้ได้จัดขึ้นร่วมกันโดย 4 สถาบันอันได้แก่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์,  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขต ปัตตานี และคณะศิลปะวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ภายใต้แนวคิด“Art Beyond Border ก้าวข้ามขอบเขตศิลปะ และงานออกแบบอย่างสร้างสรรค์” และงานนิทรรศการภายใต้ชื่อว่า THE 1St International Arts and Designs Collaborative Exhibition 2019 โดยมี Theme ประจำปีนี้คือ “The Age of Art and Cultural Diversity” ระหว่างวันที่ 17 -24 พ.ค. 2019 ณ หอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี ซึ่งมีผลงานศิลปะ งานแสดง และการออกแบบ จากศิลปินและนักออกแบบจากหลากหลายประเทศทั่วโลก อาทิเช่น ศิลปิน และนักออกแบบจากจีน สหรัฐอเมริกา เกาหลี อินเดีย ไต้หวัน เวียดนาม ลาว อินโดนีเซีย และไทย

          dpu

     ผศ.ณธกร อุไรรัตน์  กล่าวถึงจุดประสงค์ของการจัดงานนี้เพื่อสร้างเครือข่ายทางด้านงาน ศิลปะ การออกแบบ และงานด้านวัฒนธรรม รวมถึงด้านดนตรี นาฎศิลป์และศิลปะการแสดง ด้วยเล็งเห็นว่าประเทศไทยเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญในภูมิภาคนี้ และน่าจะเป็นจุดดึงดูดศิลปินและนักออกแบบจากทั่วโลกได้ โดยได้มีความตกลงร่วมกันในภาคีเครือข่าย 4 สถาบันที่จะร่วมกันจัดงานในลักษณะนี้ขึ้นอีกทุกๆ ปี โดยแต่ละมหาวิทยาลัยมีเครือข่ายพันธมิตรทางการศึกษาดังเช่นในปีนี้มีมหาวิทยาลัยจากต่างประเทศส่งผลงานมาร่วมแสดงกว่าสิบประเทศอาทิเช่น  Art Education College (ลาว), Vietnam University และ Hue University (เวียดนาม), Indonesia Institue of Art Yogyakarta (อินโดนีเซีย), Shih Chien University (Kaohsiung) (ไต้หวัน), Purdue University (สหรัฐอเมริกา), Visva Bharati University (อินเดีย), Namseoul University (เกาหลีใต้) Jingdezhen University และ Tianjin Normal University (จีน)

       ผศ.ณธกร ยังกล่าวต่ออีกว่าถึงแม้ระยะทางของแต่ละมหาวิทยาลัยจะไกลกัน แต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการทำงานนี้ เพราะแต่ละสถาบันก็มีหัวใจของความเป็นศิลปะเช่นเดียวกัน พูดกันง่าย เข้าใจซึ่งกันและกัน และช่วยกันทำงานเพื่อให้งานนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี โดยการจัดงานในปีนี้ได้ใช้สถานที่จัดประชุมและจัดแสดงนิทรรศการที่มหาวิทยาลัยบูรพา เนื่องจากมีความเหมาะสม ซึ่งการจัดงานในปีนี้ได้รับการตอบรับจากอาจารย์และศิลปิน รวมถึงนักออกแบบจากมหาวิทยาลัยอื่นๆนอกเครือข่ายส่งผลงานเข้าร่วมงานอย่างมากมาย เกินความคาดหมาย ซึ่งงานประชุมระดับชาติฯและงาน IADCE2019 นี้ ทางภาคีเครือข่ายทั้ง 4สถาบันและเครือข่ายมหาวิทยาลัยในต่างประเทศจะได้ดำเนินการให้มีการจัดอย่างต่อเนื่อง ต่อไปในทุกๆ ปี

         dpu

         dpu

         dpu

         dpu

         dpu