AMHERE สตาร์ทอัพจับใจ เพราะความรัก ไม่ใช่เรื่องง่าย...App ที่ปรึกษาหัวใจจึงเกิดขึ้น!!

AMHERE สตาร์ทอัพจับใจ 

เพราะความรัก ไม่ใช่เรื่องง่าย ... App ที่ปรึกษาหัวใจ จึงเกิดขึ้น

และเมื่อคนที่แอบชอบ ดั๊นเป็นคู่แข่งด้วยนี่สิ เค้าจะทำอย่างไร ?!