คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ชวนผู้สนใจเข้าอบรมคอร์สการโรงแรมพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ

          คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าอบรมระยะสั้นด้านการโรงแรม  สำหรับผู้สนใจเปิดธุรกิจโรงแรม ธุรกิจที่พัก หรือผู้ที่กำลังทำงานอยู่ในโรงแรมและธุรกิจที่พัก โดยมี 2 หลักสูตรคือ หลักสูตรการปฏิบัติงาน มีให้เลือกหลายหลักสูตร อาทิ งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม การประกอบอาหารไทย การประกอบขนมอบ งานส่วนหน้าและงานแม่บ้านโรงแรม การพัฒนาบุคลิกภาพและจิตวิทยาการบริการ และ มารู้จักไวน์ และการบริการเครื่องดื่มประเภทไวน์ โดยเปิดอบรมระหว่างวันที่ 5-21 มิถุนายน 2562

            สำหรับอีกหนึ่งหลักสูตร คือ หลักสูตรการจัดการตลาดและการขายโรงแรม  อบรมระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2562 สถานที่อบรมมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2562  สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-954-7300 ต่อ 562 หรือ 081-520-8720 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิก 

dpu

dpu