วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน เปิดคอร์สอบรม "การฝึกพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเบื้องต้น"

           วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดคอร์สอบรม การฝึกอบรมพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเบื้องต้น (Basic Cabin Crew Training) โดยผู้เข้าอบรมจะได้ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน การบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ร่วมถึงการอพยม ออกจากเครื่องบินกรณีเหตุฉุกเฉิน บรรยายและสอนโดยทีมอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในสายวิชาชีพโดยตรง และผู้ที่ผ่านการอบรมครบหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตร ค่าสมัครท่านละ 2,500 บาท

            โดยการอบรมจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ที่สถาบันการบิน วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

            ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการอบรมได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 พฤษภาคม 2562 สอบถามรายละเอียดที่ 0-2588-6060 ต่อ 100, 103 หรือ Line: @daa_dpu

dpu

dpu