ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 63

บริจาคโลหิตครั้งที่ 63

          สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 63 DPU จิตอาสา “เราทำความดีด้วยใจ” จิตอาสาบริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้สามคนรับ พร้อมร่วมกิจกรรมฝึกอาชีพอิสระ ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ณ บริเวณใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์