คนรักศิลปะห้ามพลาด!! กับงานสัปดาห์ศิลปะ Arts & Design Week ครั้งที่ 3

          คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ขอเชิญชวนร่วมงานสัปดาห์ศิลปะ Silpakam International Arts & Design Week ครั้งที่ 3 Reflections of Asia พบกับศิลปินชั้นนำจากประเทศจีน ศาสตราจารย์เจียง จิน จวิน กิจกรรม Workshop การวาดภาพสไตล์จีนให้กับศิลปินและนักศึกษา และร่วมสนุกกับกิจกรรมทางด้านศิลปะและการออกแบบที่น่าสนใจอีกมากมาย

          โดยงานกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีทักษะหลากหลายด้าน ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์มุมมองใหม่ รวมถึงพัฒนาทักษะทางด้านภาษา อาทิ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-16 มีนาคม 2562 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผู้สนใจเข้าร่วมงานติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ โทร.02-954-7300 ต่อ 680

Silpakam International Arts & Design Week ครั้ง