ศิลปกรรมฯ ชวนคนรักแฟชั่น ร่วมชมแฟชั่นโชว์ FVT8TH INFINITE INNOVATION

FVT8TH

ศิลปกรรมฯ ชวนคนรักแฟชั่น ร่วมชมแฟชั่นโชว์ FVT8TH INFINITE INNOVATION

          ภาควิชาการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมชมแฟชั่นโชว์ FASHION V TOGETHER THE STUDENT FASHION SHOWCASE (FVT8TH) INFINITE INNOVATION ผลงานการออกแบบโดยนักศึกษา ภายใต้โครงการเสริมสร้างเครือข่ายการออกแบบทางแฟชั่นในระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 8 เพื่อแสดงศักยภาพและเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาสู่สาธารณชน โดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์และShih Chien University Taiwan ร่วมกับเครือข่ายทางแฟชั่นในระดับอุดมศึกษา อาทิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 15.30 น. ณ Zpell ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต