ทรงคุณค่า..บอร์ดนิทรรศการ “๕ ธันวาคม” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ ๙ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

            สวยงามและทรงคุณค่า..เมื่อนักศึกษา DPU ร่วมกิจกรรมประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการ “๕ ธันวาคม” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

          dpu

            ผลปรากฎนักศึกษาชมรมเชียร์ลีดเดอร์  ได้รับรางวัลชะเลิศการจัดบอร์ดนิทรรศการในหัวข้อ “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ฝืมือของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ กับหัวข้อ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”  

          dpu

           ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่หัวข้อ “พระบิดาแห่งฝนหลวง” จาก วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเทนต์เทคโนโลยี (ANT) และรางวัลชมเชย คือ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่มาพร้อมหัวข้อ “พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย” และ วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM) ในหัวข้อ “พระบิดาแห่งการวิจัย”

          dpu

          dpu

          dpu

          dpu

          dpu

          dpu