เตรียมตัวเก็บกระเป๋าตะลุยอาเซียน กับ “BACKPACK TO ASEAN+CHINA” รุ่นที่ 7

             หากคุณเป็นนักศึกษา DPU ชื่นชอบในการท่องเที่ยวและมีอายุครบ 20 ปี บริบูรณ์  ร่วมส่งแผนประกวดในโครงการ “ท่องเที่ยวสร้างสรรค์สัมผัสภูมิปัญญาอาเซียน” เพื่อสร้างโอกาสและแรงบันดาลใจสู่เส้นทางการเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในอนาคต  โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 10 ทีม สามารถเลือกได้ว่าจะท่องเที่ยวประเทศลาว กัมพูชา พม่า เวียดนาม มาซีย สิงค์โปร์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และจีน   

พร้อมได้รับเงินสนับสนุนการท่องเที่ยวทีมละ 20,000 บาท และเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการ     

              ผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและรับใบสมัครได้ที่ งานกิจกรรมนักศึกษาและอาสมัครเพื่อสังคม สำนักกิจการนึกศึกษา ชั้น 3 อาคาร 10 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02-954-7300 ต่อ 200, 488, 829

dpu