บริการ อีเมล นัดหมาย บริการ Microsoft Office บนอินเตอร์เน็ต และพื้นที่เก็บไฟล์ออนไลน์ สามารถใช้บริการได้ทุกที่ทุกเวลาเพียงแค่มีอินเตอร์เน็ต