ข่าวมหาวิทยาลัย

ข่าวประจำวันที่ : 30 กันยายน 2562

แหล่งที่มา : dpu

DPU News (2 ข่าว)

 

ส่องดาว-เดือน CIBA ก่อนก้าวสู่เวที'ดาว-เดือน'มธบ. - (มีภาพ)  
มติชน (กรอบบ่าย) | 30 ก.ย. 2562 | หน้า 21 | PR Value THB  219,846.00

ผ่านมาไม่นานกับการประกวด Mr & Miss CIBA Beauty Contest 2019 เพื่อเฟ้นหาหนุ่มหล่อสาวสวยตัวแทนของคณะ ก้าวสู่การประกวดดาว-เดือนมหาวิทยาลัยต่อไป CIBA คือ วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) เปิดสอน 8 หลักสูตร โดยผู้เข้าประกวดมาจาก 8 หลักสูตรดังกล่าว โดยผู้ได้รางวัลชนะเลิศดาว-เดือนปีนี้ ฝ่ายหญิงคือ น้องเชอร์รี่-น.ส.ชฎาภรณ์ ใจภักดี นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาโลจิสติกส์...

สายน้ำวัฒนธรรม จัดต่อเนื่องครั้งที่5 - (มีภาพ)  
ข่าวสด | 29 ก.ย. 2562 | หน้า 17 | PR Value THB  750,928.50

...กลางโค้งน้ำเจ้าพระยา จากสถาบันการศึกษา 11 สถาบัน นำโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ที่จะมาบรรเลงเพลงอันไพเราะ สร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยว ภายในงาน...